Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.

Nová kniha ,,Péče o člověka s demencí\

| autor:


zpět

 Knihu Joy A. Glennera a kolektivu s názvem Péče o člověka s demencí, která je zamýšlena jako průvodce pro rodinné příslušníky, vydalo nakladatelství Portál. 

 

Péče o člověka, který trpí nějakou formou demence, stojí hodně úsilí. Je třeba přecházet různým nehodám, zajistit problematická místa v domácnosti a zabezpečit člověku s demencí i sobě samému co nejbezpečnější prostředí a zároveň se seniorem, jehož duševní schopnosti a praktické dovednosti postupně mizí, jednat adekvátně jeho možnostem a zároveň jako s dospělým. Kniha zkušených odborníků nabízí praktické rady, které se týkají všech oblastí života člověka s demencí a jeho rodiny. Najdeme v ní doporučení, jak nemocnému pomáhat s osobní hygienou, jak zajistit dostatečnou výživu i jak s člověkem s demencí komunikovat tak, aby nám co nejvíce porozuměl a abychom ho svým mluveným projevem nedráždili nebo nestresovali.
 
 
Všechny oblasti péče o člověka s demencí jsou v knize přiblíženy pomocí kazuistik. Kniha je velmi praktická; autoři radí, jak zvládat každodenní problémy, a zároveň upozorňují na to, že by se pečovatelé měli snažit zachovat člověku s demencí jeho lidskou důstojnost a umožnit mu, aby využil všechny své zbylé schopnosti, protože co nepoužíváme, o to brzy přijdeme. Kniha oslovírodinné příslušníky a přátele osob s demencí, sociální pracovníky, pečovatele a personál zařízení pro osoby s demencí.
 
 
Joy A. Glenner vede síť center pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Jean M. Stehman je ředitelem školy, kde se studuje péče o lidi s demencí. Judith Davagnino vede rodinná centra pro lidi s Alzeimerovou chorobou. Margaret J. Galante a Martha L. Green působí jako supervizorky zdravotnických pracovníků, kteří se starají o lidi s demencí.

 

Více informací o knize je na stránkách Portálu. Toto nakladatelství zašle knihu bezplatně dvěma čtenářům 

 

zdroj: www.helpnet.cz

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.