Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.

Světový den chronické plicní obstrukční nemoci

| autor: Evžena Janovská


zpět

Chronická plicní obstrukční nemoc (CHOPN) patří celosvětově mezi šest nejčastějších příčin úmrtí, invalidity a nemocnosti. Počet lidí trpících touto nemocí stále stoupá, předpokládá se, že v roce 2020 bude tato nemoc třetí nejčastější příčinou úmrtí. V roce 2001 byl vyhlášen Světový den chronické obstrukční plicní nemoci, který je 20. listopadu. Cílem Světového dne chronické plicní obstrukční nemoci je nejen upozornit na tuto vážnou nemoc, ale také poukázat na důležitost jejího včasného odhalení, které je základem úspěšné léčby. Včasná diagnostika a správná léčba jsou klíčové pro kvalitu a délku života nemocného. Bohužel mnozí lidé přicházejí k lékaři, až když je příznaky nemoci příliš omezují v běžném životě.

Co je CHOPN, jak vzniká a jak se projevuje

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. V průběhu nemoci dochází k postupnému pomalému zužování průdušek, čímž se do plic dostává stále méně kyslíku. Dýchání nemocného je stále namáhavější a povrchnější, v pozdějším stádiu nemoci se dušnost projevuje i v klidu. S postupně snižujícími se dodávkami kyslíku musí nemocný postupně omezovat své fyzické aktivity, až musí nakonec pouze ležet na lůžku. Stále se snižující dávky kyslíku představují nadměrnou zátěž pro srdce, které musí vynakládat stále větší námahu. Není třeba dodávat, že při CHOPN dochází k trvalému poškození plicní tkáně. Pro tuto nemoc je kromě dušnosti charakteristický kašel a vykašlávání hlenů.

Hlavní příčinou vzniku CHOPN je kouření, které se podílí 75 % na vzniku všech případů onemocnění. Mezi další rizikové faktory vzniku CHOPN patří např. zplodiny z topení tuhými palivy, vaření na plynu bez dostatečného odvětrání, výfukové plyny, dlouhodobý pobyt v kuřáckém prostředí, tzv. pasivní kouření, v prašném prostředí. Na vzniku nemoci se také podílejí opakované infekce horních cest dýchacích, chlad a pobyt ve vlhkém prostředí i genetické vlivy.

Je možné CHOPN vyléčit?

CHOPN nelze v pozdních stádiích nemoci vyléčit, cílem léčby je zmírnit příznaky, omezit další snižování plicních funkcí, zabránit dalším plicním a srdečním komplikacím, zkvalitnit a prodloužit život. Podmínkou úspěšné léčby je včasné stanovení diagnózy, tj. při prvních příznacích dušnosti. Součástí léčby jsou léky, které ulevují při dýchacích potížích, léky s protizánětlivými účinky a léky, které usnadňují rozpouštění a vykašlávání hlenu. Léky se podávají inhalačním způsobem. V pozdních stádiích nemoci se podává kyslík. Součástí léčby je také plicní rehabilitace, pobyt v lázních, správně zvolená strava je doplňkem léčby. V některých případech se provádí chirurgická léčbě, tj. operace nebo transplantace plic.

Pomůže prevence a včasné odhalení nemoci

Onemocnění lze odhalit spirometrií, jedná se o nenáročnou vyšetřovací metodu, která stanoví funkčnost plic. Spirometrie nejen odhalí CHOPN, ale také její stádium. Včasnému odhalení nemoci pomáhá také krátký dotazník, zaměřený na rizikové faktory vzniku nemoci, tj. především na kouření, prašné prostředí, prodělaná onemocnění dýchacího systému v rodině nemocného, na přítomnost dalších nemocí.

Pokud trpíte vleklým kašlem, vykašláváním hlenu a zadýcháváním se, neváhejte co nejdříve navštívit svého lékaře. A to i v případě, že trpíte astmatem, astma má podobné příznaky jako CHOPN, někdy se mohou vyskytovat obě nemoci současně. Astma je na rozdíl od CHOPN většinou alergického původu a dušnost má záchvatovité projevy, zejména objevuje v klidu v denních či nočních hodinách nebo po sebemenší námaze. Obtíže u CHOPN se několik let postupně zhoršují, zejména v souvislosti s fyzickou zátěží. Astma a CHOPN od sebe rozliší lékař. Při objevení se nemoci je třeba se vyhýbat kuřáckému a prašnému prostředí. Pokud kouříte, měli byste okamžitě přestat.

Nejdůležitější je prevence, zanecháním kouření výrazně snížíte riziko vzniku tohoto onemocnění. Dalšími preventivními opatřeními je vyhýbat se kuřáckému prostředí, prašnému prostředí, předcházení infekcím dýchacích cest, časté větrání, vhodná strava, dostatek pravidelného pohybu, otužování.

CHOPN a kouření

Následky kouření vystihují hesla „Kuř, bude ti hůř!“, „Kouření způsobuje dušení“. Kouření může krátkodobě navodit příjemný stav, avšak dlouhodobě kuřáka ničí. Kouření zvyšuje riziko vzniku CHOPN, na jeho vzniku se podílí 75 %, vzniku onemocnění dýchacích cest, nemocí srdce a cév, rakoviny a aj. Přestat kouřit není jednoduché, ale je to možné, s odvykáním kouření mohou pomoci centra prevence a odvykání kouření, např. www.STOP-KOURENI.cz, www.ODVYKANI-KOURENI.CZ.

Akce pořádané v rámci Světového dne CHOPN

V rámci Světového dne chronické obstrukční plicní nemoci probíhají na několika místech naší republiky akce. Součástí akcí je bezplatné měření spirometrie, přednášky, besedy. Více informací je možné najít na http://www.copn.cz/.

Zdroj:

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-chronicke-obstrukcni-plicni-nemoci-209/ h

ttp://doma.nova.cz/clanek/zdravi/tryzni-jako-rakovina-chronicka-obstrukcni-plicni-nemoc-2.html h

ttp://www.ordinace.cz/clanek/chronicka-obstrukcni-plicni-nemoc-chopn/ 

http://www.alma-benesov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=110:nadechnete-se-z-hluboka&catid=20:odborne-clanky&Itemid=28

http://www.copn.cz/

Vloženo 13.11 2014

 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.