Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.

Světový den vody

| autor: Evžena Janovská


zpět

Světový den vody je připomínkou důležitosti vody pro život na Zemi i skutečnost, že více než miliarda lidí žije v podmínkách, kde je nedostatek pitné vody. Od roku 1993, kdy byl vyhlášen Světový den vody OSN, si tento významný den každoročně připomínáme 22. března.

Několik slov o vodě

Voda, chemický vzorec H2O, je sloučenina vodíku a kyslíku. Voda tvoří 71 % povrchu Země, z toho 97 % vody tvoří moře a oceány a sladká voda tvoří pouhá 3 % vody, z čehož je 69 % vody obsaženo v ledovcích, 30 % tvoří podzemní voda a pouhé necelé 1 % tvoří voda povrchová a atmosférické v podobě vodních par. Voda je spolu se vzduchem základní podmínkou pro existenci života na Zemi. Voda je za běžné teploty i tlaku bezbarvá, čirá kapalina, v silnější vrstvě namodralá, bez vůně i zápachu. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích, v pevném jako led a sníh, v kapalném jako voda a v plynném jako vodní pára. Voda je univerzálním rozpouštědlem, jen málo látek je ve vodě nerozpustných, voda je také výborným vodičem elektrického proudu.

Voda není obyčejná kapalina, největší hustotu nemá její pevné skupenství, ale kapalné při teplotě 3,95 °Celsia. Tato zvláštnost je daná uspořádáním atomů vodíku a tomu kyslíku v molekule vody. Díky této zvláštnosti se led tvoří na povrchu vodních ploch, čímž izoluje nezamrzlou vodu, voda o teplotě 3, 95 °Celsia se hromadí na dně vodních ploch, což umožnuje přežití vodních živočichů a organismů.

Druhy vody

Vodu lze dělit podle tvrdosti na měkkou a tvrdou. Měkká voda obsahuje málo minerálních látek, zatímco tvrdá voda vyvěrající z podzemních pramenů obsahuje větší množství minerálních látek. Podle slanosti se dělí voda na slanou, sladkou a brakickou. Brakická voda je směs sladké i slané vody, tento druh vody se nachází např. v ústí řek do moří. Podle míry znečištění se voda dělí na pitnou, užitkovou a odpadní. Pitná voda je zbavená všech nečistot, obsahuje vyvážené množství minerálních látek. Užitková voda není kvůli svému znečištění vhodná k pití, tato voda se používá v průmyslových závodech. Odpadní voda je silně znečištěná voda, např. splašková. Aby tato voda mohla být nějakým způsobem užitečná, je třeba jí zbavit znečištění. Setkáváme se s pojmy tvrdá voda, měkká voda, tvrdost vody určuje koncentrace kationtů vápníku a hořčíku v ní obsažených.

Význam vody

Voda je jednou ze základních podmínek života, život vznikl ve vodě. Voda je rozpouštědlo, ve kterém probíhají všechny biochemické reakce většiny organismů. Naše tělo obsahuje 70 % vody, rostliny až 90 % vody. Přítomnost vodních ploch má velký vliv na klima i mikroklima v krajině. Voda je součástí našeho každodenního života. Bez vody si neumíme představit běžné denní činnosti jako je vaření, praní, mytí. Bez vody není možná ani dostatečná hygiena, bez vody nemůže probíhat ani žádná průmyslová výroba. Voda je pro nás také jedním ze zdrojů potravy, ryby a plody moře mohou žít pouze ve vodě.

Důležitost vody pro naše tělo

Voda nedodává našemu tělu živiny, voda je prostředí pro biochemické děje, je rozpouštědlem většiny živin, pomáhá regulovat tělesnou teplotu, umožňuje trávicí procesy. Voda je transportním prostředkem živin i odpadních látek, které ba sebe váže a vylučuje je z těla.

Člověk vydrží bez jídla několik týdnů, bez vody za 7 až dní umírá, již 20% ztráta tělesné vody je smrtelná. Krátkodobý nedostatek vody se projeví žízní, slabostí nevolností, bolestmi hlavy, křečemi. Někteří lidé mají snížený pocit žízně, mylně se domnívají, že když nemají žízeň, nemusí tolik pít. Je však chybou čekat na žízeň, žízeň je první stupeň dehydratace. Při chronickém nedostatku vody vznikají různé zdravotní komplikace, včetně nemocí srdce a cév i tvorbě ledvinových kamenů. Díky nedostatečnému množství vody je krev hustší, teče pomaleji a je méně schopná zásobovat tělo kyslíkem a živinami. Následkem toho vznikají různé zdravotní komplikace a onemocnění, která na první pohled nemají s chronickou dehydratací nic společného.

Denně ztrácíme nemalé množství vody, 1,5 až 2 l močí, pocením, dýcháním a stolicí dalších 500 ml. Ztracené množství vody je třeba doplnit. Není dobré pít nárazově větší množství vody, zatěžují se tím ledviny. Vhodné je pít průběžně během dne. Jestli jsme dodali svému tělu dostatek vody nebo ne poznáme podle barvy moče. Fyziologická barva moče je slámově žlutá, čím má tělo méně vody, tím je moč koncentrovanější a její barva je tmavší. Při nedostatečném příjmu vody s ní naše tělo začne šetřit a vyloučí méně moče.

Voda je obsažená také v potravinách, ovoce a zelenina obsahují hodně vody, vodu dodáme svému tělu také nepříliš slanými polévkami. Ne každá tekutina dodá našemu tělu vodu, slazené nápoje naopak vodu tělu odnímají, cukr na sebe váže vodu. Ani alkohol a káva nepatří do pitného režimu. Tělu dodáme dostatek vody obyčejnou vodou z vodovodního kohoutku, stolními a minerálními vodami bez příchuti, nekoncentrovanými neslazenými čaji, neslazenými ovocnými, bylinnými čaji i šťávou z čerstvého ovoce a zeleniny.

Světový den vody 2015

Letošní světový den vody si připomínáme i v celé naší republice. V rámci tohoto dne pořádají různé vodní elektrárny, zdymadla a technická zařízení na velkých řekách dny otevřených dveří. Vstupné bývá zpravidla zdarma. Návštěvníci se mohou těšit i na další akce, více informací je možné najít na http://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovy-den-vody-2015--prohlidky-vodaren,-jezu-a-p.aspx.

Zdroj:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_den_vody

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda

http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/vv1.html

http://voda-organismy.webnode.cz

http://www.cpzp.cz/main/index.php

http://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovy-den-vody-2015--prohlidky-vodaren,-jezu-a-p.aspx

Vložeo 18.3 2015

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.