Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.

Jak si zlomit páteř

| autor: Evžena Janovská


zpět

Poškození páteře vlivem úrazu není nic výjimečného. Naopak k tomu může dojít velice
snadno. Mnohdy se to neobejde bez trvalých zdravotních následků. Naštěstí je možné tomu
předejít. Jak dochází ke zlomení páteře? Jaké jsou následky?

Páteř a její funkce

Páteř je kostěná osa našeho těla, umožňující vzpřímený pohyb a chránící míchu. Na páteř je
navázána lebka, pánev, hrudní koš a končetiny. Páteř je složená z 34 obratlů, z toho je 7
obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 obratlů křížových, tvořících kost křížovou, a 4-5
obratlů kostrčních. Obratle jsou navzájem spojeny chrupavčitými disky, nazývanými
meziobratlové ploténky a meziobratlovými klouby. Celý tento systém je zpevněn velkým
množstvím vazů a svalů, které vypadají jako lana. Vazy a svaly zajišťují stabilitu a ohebnost
těla.

Každý obratel je tvořen tělem, obloukem a výběžkem, tyto části se liší podle částí páteře, ve
kterých jsou umístěny. Jednotlivé obratle jsou vzájemně spojeny kloubními ploškami a
chrupavčitými disky přičemž vzniká meziobratlový prostor, kterým probíhá mícha. Mícha je
nervová trubce uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozku a končí pod
prvním bederním obratlem, kde se rozpadá na jednotlivé míšní nervy. Z míchy vycházejí
nervy, kterými získává mozek informace a reaguje na změny vnějšího prostředí. V míše je
uložen mozkomíšní mok. Nervy na pravé polovině těla inervují pravou polovinu míchy a
naopak.

Co se stane při zlomení páteře?

Dojde-li při úrazu pouze k poškození některých obratlů, člověk se z toho může dostat. Obratle
mají stejně jako kosti schopnost regenerace. Nedojde-li k poškození míchy, úraz je podobný
zlomenině rukou či nohou. Dojde-li k nevratnému poškození páteřního obratle, je možné ho
nahradit. Výjimkou je poranění krční páteře, zejména prvního a druhého obratle, laicky
nazývané jako „zlomený vaz“. První a druhý obratel jsou nejblíže centrům, které zajišťují
základní životní funkce, jako je dýchání, činnost krevního oběhu a srdce.
Zcela jiná situace nastane, pokud dojde k poškození míchy. Jelikož mícha nemá regenerační
schopnost, je její poškození nevratné. Při poškození míchy dochází ke ztrátě hybnosti a
citlivosti pod úrovní poškození. Míra ztráty hybnosti a citlivosti záleží na tom, v jakém místě
došlo k poškození míchy. Mícha sice nemá schopnost regenerace, avšak pokud došlo pouze
k jejímu částečnému poškození, je díky pokrokům v oboru rehabilitace a fyzioterapie naděje
na částečné zlepšení neurologických funkcí. Avšak při úplném přerušení funkce míchy není
možné její činnost obnovit.

Poškození míchy s sebou nese nejen ztrátu citlivosti a hybnosti pod poškozenou oblastí, ale
také poškození funkcí močení a vyprazdňování. Dojde-li k poškození míchy nad čtvrtým
obratlem, dochází k poškození bráničního nervu, postižený nemůže hýbat svaly trupu a
končetin, nemůže ani dýchat. Při poranění pátého krčního obratle je zachována pouze funkce
deltového svalu, postižený dokáže zvednout ramena, jinak není schopen pohybu. Při
poškození šestého krčního obratle je zachovaná funkce deltového svalu i bicepsu. Postižený
dokáže zvednout ramena a ohnout ruku v lokti, ale není schopen ji vrátit zpět. Jinak není
schopen pohybu. Je-li poškozen sedmý krční obratel, postižený kromě zvednutí ramen dokáže
ohnout ruku v lokti tam i zpět, avšak nehýbe prsty. Je schopen hýbat prsty pouze není-li
přerušena funkce nervu, vybíhajícího z části míchy ještě o kousek níže. Jinak není schopen
pohybu.

Poškození hrudní části páteře je nejčastěji provázeno poškozením míchy, které má za
následek ochrnutí na dolní polovinu těla. Poškození prvního bederního obratle je provázeno
ztrátou citlivostí dolních končetina a svěračů a ochrnutím dolních končetin. Při poškození
druhého bederního obratle může dojít k poškození míšních nervů, což má za následek
poškození funkce svalů dolních končetin. Postižený není schopen sám stát ani chodit, má
omezenou citlivost dolních končetin a svěračů. Poškození míšních kořenů v nižší bederní
oblasti má za následek neschopnost hýbat chodidly a ovládat svěrače, to znamená močení,
defekaci, erekci.

Jak k tomu dochází?


Nejčastější příčinou poškození páteře a někdy i míchy jsou úrazy, jako jsou pády ze stromů,
uklouznutí, autonehody, srážka cyklistů, chodců s auty. Častou příčnou jsou také úrazy při
sportu, jako je pád z nářadí při gymnastice nebo pád ze skály u rogalistů, parašutistů,
provozovatelů paraglidingu i bungee-jumpingu, pád při sjezdovém lyžování, bruslení, hokeji,
snowboardingu nebo pád z koně. Další velmi častou příčinou poškození páteře a míchy je
skok po hlavě do mělké vody. Skok po hlavě, tzv. šipka, je rizikový sám o sobě. Je možné
skákat do vody, ale pouze nohama a do místa, které známe. Méně častou příčinou jsou
nádorová, cévní, degenerativní či zánětlivá onemocnění.

První pomoc

Jako první je třeba zhodnotit situaci, což znamená stav vitálních funkcí, tj. stav vědomí, dech.
Při poškození páteře rozhodují minuty, je třeba co nejdříve volat rychlou záchrannou službu,
tj. 155. Je-li utlačená mícha, musí páteřní chirurg co nejdříve uvolnit nervové struktury, jinak
je velké riziko ztráty jejich funkce a následné doživotní ochrnutí pod úrovní poškození.
Dojde-li k zástavě srdce, je třeba zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při
poskytování první pomoci je klíčové s raněným nehýbat, držet hlavu, přidružená poranění
ošetřovat v poloze naznak na pevné podložce. Je-li poškozený při vědomí, je třeba mu
zabránit v pohybu.

Je-li nezbytná manipulace se zraněným, pohybujeme s ním pouze v ose jeho těla. Při
přenášení se snažíme hlavu udržovat v ose těla, v žádném případě mu nepodkládáme hlavu.
Raněného transportujeme pouze na tvrdé podložce a ve více lidech. Jakákoliv nešetrná
manipulace může způsobit mnohem větší poškození, než jaké již poraněný má.
Při podezření na poranění krční páteře neprovádíme zraněnému velký záklon hlavy,
neuvádíme ho do stabilizované polohy ani s ním nemanipulujeme, pouze stabilizujeme krční
páteř v ose.

Podezření na poranění míchy můžeme určit podle těchto příznaků:

  •  Porucha hybnosti a citlivosti končetin dle místa poranění
  • Porucha funkce svěračů močového měchýře a konečníku
  •  Při poškození krční a vysoké hrudní míchy také porucha dýchání


Nejlepší je prevence

Nejlepší způsob, jak předejít poškození páteře a míchy, je opatrnost. Nedělat nic nerozvážně,
lehkomyslně. Je třeba si uvědomit křehkost a zranitelnost páteře. O chvilce nerozvážnosti,
která změnila zbytek života, by mohli mnozí vozíčkáři vyprávět. Jejich skutečné příběhy je
možné najít na http://www.banalfatal.cz/jak-si-zlomit-paacutete345.html .
Česká asociace paraplegiků vytvořila protiúrazový program, který vznikl ze situací,
vedoucích k poškození míchy. Česká asociace paraplegiků pomáhá lidem s poškozením
míchy, upoutaným na invalidní vozík k jejich návratu do života a také informuje širokou
veřejnost. Málokdo si totiž před úrazem uvědomuje křehkost a zranitelnost páteře a míchy a
tím i míru trvalých a neměnných následků, které způsobuje poškození míchy. Úrazy míchy se
v naší republice stávají téměř ve 150 případech ročně. Česká asociace paraplegiků si přeje,
aby se toto číslo zmenšilo. Rovněž si přeje, aby veřejnost přijímala lidi po úrazech míchy,
kteří jsou upoutání na invalidní vozík, mají poruchy hybnosti a další zdravotní komplikace,
jako je inkontinence moče a stolice, jako rovnocenné.

Zdroj:

http://navoziku.wz.cz/pater_micha.htm
http://www.mojezada.cz/jak-zada-funguji/anatomie-patere/2-lidska-pater-a-jeji-
struktury?schm=1
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/37370-urazy-patere-hrozi-nejvice-v-lete.html
http://ppp.zshk.cz/vyuka/pater-micha.aspx
http://www.paraple.cz/informace/misni-poraneni.html
http://zdraviamy.cz/m/articles/view/Poraneni-michy-a-patere
http://www.banalfatal.cz/pro269-prevence.html
http://www.banalfatal.cz/poscaronkozeniacute-miacutechy.html

Vloženo 7.8 2015

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.