Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.

Setkání s babou bylinkářkou

| autor: Irena Rozšafná


zpět

 Ve čtvrtek 18. září k nám do města přijela z moravské obce Brodku u Konice obdivuhodná žena - Mgr. Jarmila Podhorná, aby nám vyprávěla o své práci bylinkářky a o léčivé síle bylin na člověka.

Akci pořádala ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v Kamenickém Šenově.

Paní Podhorná pracovala celý život jako učitelka. Na základní škole učila děti chemii, přírodopis a pracovní činnosti. Při svém povolání si všímala, jaký vliv má příroda na lidi i děti. Vedla si o tom zápisky. Po odchodu do důchodu a po smrti manžela, se rozhodla využít svých znalostí a pomáhat lidem. Začala vyrábět bylinné tinktury ve sklepě svého domu.  Po večerech studovala staré herbáře, prošla mnoha školeními. Protože se jí dařilo, lidem tinktury pomáhaly a sama již na vše nestačila, použila úspory na důchod a přijala spolupracovníky. Svedla mnoho „bitev“ s úřady, vzala si – (v důchodu!!) několika miliónový úvěr a založila firmu s příznačným názvem „NADĚJE“. Naděje pro všechny, kteří mají zdravotní problémy a nechtějí jen užívat léky na bolest. Firmu několikrát rozšířila a dnes zaměstnává 24 lidí v oblasti, kde se práce nedostává. Většinu bylinek pěstuje na svém pozemku a tam také provází četné exkurze. Impulzem jí byla věta známého léčitele Jiřího Janči, že kdyby někdo začal vyrábět tinktury ze zdejších bylin, byly by mnohem účinnější a také levnější, než ty z dovozu. Byliny, které rostou v pásmu, kde žijeme, mají totiž stejné vibrace, jako naše tělo a proto lépe působí.

Kromě výroby běžných tinktur, se paní magistra začala věnovat tzv. GEMMOTERAPII, což jsou speciální výluhy z pupenů či klíčků rostlin a bylin, které obsahují mnohem více léčivých látek. Tato metoda pochází z Francie. Po mnoha experimentech vytvořila paní Podhorná kúru na léčbu boreliózy. Jedná se o sestavu několika lahviček různých bylin. Kúra byla velmi účinná a dnes je na trhu kúr téměř padesát, na různá onemocnění.

Na besedě přiblížila paní Podhorná, na co jednotlivé byliny působí, co pomohou vyléčit. Zdůraznila, že je nutné dodržovat předepsaný rozpis, pravidelnost a také, že každý člověk je jiný a léčba bylinami je různě dlouhá. Na Moravě spolupracuje i s lékaři, své výrobky dodává do rehabilitačních zařízení.

Paní Podhorná nejen zdarma poradí, ale hlavně jí zajímá, jak byla doporučená léčba účinná. Zpětných kladných ohlasů od léčených lidí má již plný šanon, což vydá za všechny klinické studie. Kromě bylinných tinktur vymyslela paní Podhorná speciální řadu léčebných medů, koupelí či výrobků ošetřených ve včelích úlech, které mají zvýšenou účinnost.  Z vyprávění paní Podhorné bylo znát, že své práci dává celé srdce. A protože kousek toho srdce přidává do každé lahvičky s tinkturou, jsem přesvědčená, že proto tolik pomáhají.  Paní magistra také zmínila, že nikdy netušila, že vybuduje tak úspěšnou firmu a místo odpočinku v důchodu, nebude vědět, kam dřív skočit.

Závěrem mohli účastníci akce konzultovat své zdravotní problémy a paní Podhorná každému zájemci doporučila léčbu na míru. Zároveň všem zdůraznila, že tinktury nenahrazují klasickou léčbu, ale užívají se jako doplňky.

Besedy se zúčastnilo více jak 80 lidí nejen z našeho města, ale i z Nového Boru, České Kamenice a z České Lípy.  Poděkování patří pracovníkům MÚ paní Machové a panu Toflovi za úpravu sálu, mým spolupracovníkům paní Tobrmanové, panu Michutovi, Petrovi a panu Kroutilovi, za nádhernou vázu pro našeho hosta. Zejména pak děkuji Svazu žen, v čele s paní Prollerovou, neboť ženy pomáhaly s propagací této akce a přišlo jich mnoho. Za účast děkuji také členům Klubu důchodců.

Peníze vybrané na dobrovolném vstupném byly použity na občerstvení pro hosty a na květiny, cestovné jsme zaplatili z pokladny ZO SPCCH, protože paní Podhorná vykonala přednášku pouze „za spotřebu benzinu“. No řekněte, není to obdivuhodná žena?

Děkuji všem účastníkům a věřím, že to pro ně nebylo zbytečně prožité odpoledne.

Paní Podhorné přejeme mnoho zdraví, sil a nových nápadů, aby ještě dlouho mohla pomáhat lidem.

                                                                         

 Vloženo 23.9 2014

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.