Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.
Pozdrav z tábora

Pozdrav z tábora

Třídní schůzky

Několikrát do roka mě čekají třídní schůzky. Mám pokaždé hlavu skloněnou, i když má syn výborný prospěch, je dost nepozorný. Paní učitelka má vždy sáhodlouhý proslov a já mám nakonec pocit, že vlastně kárá mě. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než si sebou vzít babičku.

Prarodiče a děti mají zvláštní smysl

Po celoročním honění v práci, jsme si manželem řekli, že bychom mohli jet bez dětí na krátkou relaxační dovolenou. Chtěli jsme jen pár dní na dobití baterií. Tak jsme požádali babičku a dědečka o hlídání.

Ze školy

Jak vypadá závěr školního roku v kabinetě i ve třídě? Blížil se konec školního roku. Během 14 dnů jsem musela opravit 95 diktátů..............


© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.