Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.
Akreditované kurzy MPSV a MŠMT 2013

Přehled akreditovaných kurzů v Centru služeb SPCCH na Karlínksém nám. 2013:

Akreditované kurzy Nordic walking pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Akreditovaný kurz - Pohyb a kordinace v chůzi s holemi Nordic walking pro aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením.

Rozvoj kondice a koordinace pohybu u dětí - akreditovaný kurz

Rozvoj kondice a koordinace pohybu u dětí pomocí chůze s holemi Nordic walking I - akreditovaný kurz MŠMT.

Asistent a pracovní poradce zdravotně postižených dětí a mládeže

Nabídka bezplatného vzdělávání v rekvalifikačním kurzu

Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově postižené

Další běh akreditovaného kurzu pro pracovníky v sociálních službách pořádá na podzim tohoto roku o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé. Během teoretické a praktické části kurzu se účastníci seznámí s problematikou hluchoslepoty, zrakového postižení, s komunikací osob s hluchoslepotou, získají základy průvodcovství

Osobní a profesní růst pracovníků

Vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky,vedoucí pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací programy a školící akce

Vzdělávací programy, Školící akce, Workshopy pro vedení příspěvkových a neziskových organizací

Seznam- kurzy a semináře pro tlumočníky znakového jazyka

Seznam obsahuje kurzy a semináře na rok 2012 pro tlumočníky, budoucí tlumočníky nebo jen zájemce o danou problematiku z řad studentů znakového jazyka.

Vzdělávací programy pro tlumočníky

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. připravil primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka a víkendový kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky.

Psychoterapeutický výcvik ,,Umění terapie,,

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, metodologie, praxe a sebezkušenost v uceleném a provázaném programu - celkem 750 hodin výuky v průběhu 5 let. Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky a další odborníky v klinické i neklinické aplikační oblasti psychoterapie.

Kvalifikační kurz SUPERVIZOR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Unikátní kurz určený pro sociální pracovníky, kteří díky němu získají komplexní přehled v oblasti supervize v sociálních službách, osvojí si dovednosti pro vedení individuálních i skupinových supervizí a zlepší své manažerské schopnosti.

Další profesní vzdělávání a manažerské vzdělávání

Kurzy pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky

Vzdělávání poskytovatelů a zadavetelů sociálních služeb v Královehradeckém kraji

Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Kurzy českého znakového jazyka

Skupinové, individuální a poprvé i pro rodiče neslyšících dětí nabízí Bezhran - Hradecké centrum českého znakového jazyka.

Kurzy základů chůze s holemi Nordic Walking

V měsících září, říjen a listopad proběhne v Centru služeb SPCCH 6 jednodenních školení základů chůze s holemi Nordic Walking.


© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.