Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.

Akreditované kurzy MPSV a MŠMT 2013

| autor:


zpět

Akreditované kurzy v Centru služeb SPCCH na Karlínksém nám. 2013:

Pohyb a koordinace v chůzi s holemi Nordic walking pro aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením I 

- pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2012/0982-PC/SP

Aktuální termín:

  • 14.11.2013 (10 volných míst)

Časový harmonogram kurzu:

9:00 - 17:00 (osmihodinový kurz)

Cena kurzu:

800 Kč

Náplň kurzu:

Chůze a její význam pro seniory a osoby se zdravotním postižením, význam pohybu v zařízeních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, využití severské chůze a její praktický nácvik.

Pohyb a koordinace v chůzi s holemi Nordic walking pro aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením II

Aktuální termín: 

  • 15.11.2013 (10 volných míst)

Časový harmonogram kurzu:

9:00 - 17:00 (osmihodinový kurz)

Cena kurzu:

800 Kč

Pro bližší informace a přihlášení nás kontaktujte na e-mailu: kozakova@spcch.cz nebo na tel: 736 703 467

Rozvoj kognitivních funkcí, trénování paměti a využití pohybu

- pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2012/0742-PC/SP

Aktuální termín:

21.- 22.11.2013 (9 volných míst)

Časový harmonogram kurzu:

21.11.: 9:00 - 15:50
22.11.: 9:00 - 16:30

Cena kurzu:

1600 Kč

Náplň kurzu:

Kognitivní schopnosti - základní pojmy,  vývoj a aktuální úroveň kognitivních schopností, úbytek kognitivních schopností ve vyšším věku ..., možnosti terapeutického působení u seniorů a osob se zdravotním postižením, Specifické postupy pro rozvoj kognitivních funkcí - praktické ukázky cvičení, mnemotechnických pomůcek a her pro rozvoj kognitivních funkcí.

Rozvoj kondice a koordinace pohybu u dětí pomocí chůze s holemi Nordic walking I 

Kurz je určen pro pedagogy volného času, učitele 2. stupně, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, učitele speciálních škol, učitele VOŠ, trenéry sportovních škol, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a pro speciální pedagogy.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j.: MŠMT 20554/2012-25

Aktuální termín:

  • 8.11.2013 (10 volných míst)

Časový harmonogram kurzu:

8:00 - 20:00 (12ti hodinový kurz)

Cena kurzu:

800 Kč

Náplň kurzu:

Chůze s holemi Nordic walking jako vhodná alternativa běhu u staršího školního věku a adolescentního věku, vývoj pohybových schopností, rozdíl v běhu a v chůzi, přínos chůze s holemi Nordic walking, praktický nácvik, stretching a další. 

Pro bližší informace a přihlášení nás kontaktujte na e-mailu: kozakova@spcch.cz nebo na tel: 736 703 467

 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.