Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.

Psychoterapeutický výcvik ,,Umění terapie,,zpět

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, metodologie, praxe a sebezkušenost v uceleném a provázaném programu - celkem 750 hodin výuky v průběhu 5 let.

Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí.

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky a další odborníky v klinické i neklinické aplikační oblasti psychoterapie.

Výcvik navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje narativní přístup, přístup zaměřený na řešení, dojednávání spolupráce a další současná témata.
Výcvik poskytuje účastníkům ověřené nástroje efektivní komunikace s klienty (pacienty), vhled do systémové (zejm. rodinné) dynamiky v pozadí životních problémů či psychických obtíží a účinné terapeutické techniky.
Dále výcvik podporuje profesionální růst založený na pravidelné intenzivní sebereflexi vlastní praxe, metodologických a teoretických předpokladů a na kumulované sebezkušenosti.
V druhé polovině výcvik obsahuje skupinové a individuální supervize jako nástroj pro další rozvoj vlastní psychoterapeutické praxe účastníků.

 

Zahájení 28.března 2012, Praha

 

Bližší informace a přihláška na www.g-i.cz

 

Zdroj: časopis Psychologie

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.