Informační portál Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.
Moje setkání s SPCCH bylo přímo osudové

Do svých 45 let jsem žila plnohodnotný život zdravotní sestry specialistky. Měla jsem vše, co jsem si mohla přát: kariéru, manžela, děti. Avšak v mých 45 letech nastal nečekaný zlom. Nejprve přišel úraz manžela, rozvod a potom i moje onemocnění – infarkt myokardu. Měla jsem invalidní důchod a nulovou perspektivu. Vše se obrátilo k lepšímu, když jsem v novinách našla článek o cvičení paní Evy Šťastné s kardiaky. Po dlouhém pátrání se mi podařilo najít organizaci SPCCH. Tehdy začal můj nový život. Získala jsem nové životní postoje, nová přátelství a také novou náplň života. Jako předsedkyně základní i okresní organizace jsem pilně pracovala na zviditelnění SPCCH, což se mi podařilo. Díky SPCCH žiji smysluplný život, dobrý, spokojený pocit z vykonané práce, naplnění a zužitkování dlouhé profesní přípravy na kariéru, která se zdála být již zbytečná.

Příběh paní Dagmar B.

Byla jsem šťastná matka a manželka, když do mého života plíživě vstoupil zánět mozku a míchy. A jako by toho nebylo málo, spolu s oznámením diagnózy jsem ve svých 29 letech slyšela rozsudek: „půjdete na rok do invalidního důchodu.“ Byla jsem zdrcená, avšak měla jsem štěstí v neštěstí. V lázních Dubé jsem se setkala s úžasným lékařem, který mi vysvětlil, že s pomocí vhodného cvičení se dá moje nemoc „uspat“, že nemusím skončit na vozíku. Tento „anděl v bílém“ mi dal kontakt na SPCCH a já jela na rekondiční pobyt do Domousic. Viděla jsem cvičení, edukace, krásnou partu lidí, kteří na tom byli stejně – a někdy hůře než já. Poprvé jsem slyšela slova jako: „ bude líp“. A já tomu uvěřila. Lékaři byli zdrženliví, avšak vždy, když jsem přijela na rekondiční pobyt, nebo nějakou jinou akci SPCCH, bylo to, jako by mi někdo vlil krev do žil. Tady jsem poprvé slyšela: „Už chodíš líp. Dokážeš to. Nepotřebuješ něco?“ Pak následoval jeden kurz, pak další a další. Dozvěděla jsem se mnoho věcí, které bych se jinak nedozvěděla. Začala na sobě pracovat a zjistila jsem, že je mi lépe, jak fyzicky, tak psychicky. A tak za vydatné pomoci pracovníků SPCCH se svou nemocí bojuji již dlouhých 30 let.


© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.